BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Postępowanie w przypadku powstania pożaru

Postępowanie w przypadku powstania pożaru

 

W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NAJWAŻNIEJSZE JEST WYDOSTANIE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, ALE PRZEDE WSZYSTKIM:
- nie ulegaj panice, nie ryzykuj życia dla ratowania mienia, nie zatrzymuj się aby zabrać rzeczy osobiste, nie używaj wind, nie biegnij, nie wchodź z powrotem do pomieszczeń, dopóki strażacy nie powiedzą, że jest to bezpieczne.

NIE PRZYSTĘPUJ DO GASZENIA POŻARU, JEŻELI:
- jest zbyt duży i płomienie sięgają sufitu, w zasięgu ognia znajdują się ciecze łatwo zapalne lub materiały niebezpieczne, istnieje ryzyko odcięcia drogi Twojej ucieczki przez dym lub ogień.

NIE GAŚ PŁONĄCEGO GAZU. WYŁĄCZ JEGO DOPŁYW I NASTĘPNIE SCHŁODŹ OTOCZENIE WODĄ.

NIE UŻYWAJ WODY DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM.

JEŻELI NIE JESTEŚ W STANIE OPANOWAĆ POŻARU, OPUŚĆ BUDYNEK PRZEZ NAJBLIŻSZE WYJŚCIE, NIE RYZYKUJ. PORUSZAJĄC SIĘ ZADYMIONYM KORYTARZEM PAMIĘTAJ, ŻE PRZY PODŁODZE JEST MNIEJ DYMU I JEST NIŻSZA TEMPERATURA, DLATEGO PRZYJĘCIE NISKIEJ POZYCJI UMOŻLIWI LEPSZĄ WIDOCZNOŚĆ I UŁATWI ODDYCHANIE.

WARTO MIEĆ W MIESZKANIU GAŚNICĘ I CZUJKĘ POŻAROWĄ.

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 lipca 2018 r.
  Pożary   144 
  Miejscowe zagrożenia    136 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     290 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010