BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Ćwiczenia taktyczno-bojowe w ZPUH Import-export Artur Wojtkowiak

Ćwiczenia taktyczno-bojowe w ZPUH Iimport-export Artur Wojtkowiak w Sicinach

W dniach 22 - 24 kwietnia 2015 r. na obiekcie ZPUH Import-Export Artur Wojtkowiak w Sicinach przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe zastępów PSP i OSP.  W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Górze oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Niechlów.

W pierwszym dniu scenariusz ćwiczeń zakładał pożar na pierwszej  kondygnacji w hali lakierni spowodowany niewłaściwą eksploatacją substancji do lakierowania. Do działań zadysponowano 1 zastęp z JRG Góra oraz zastęp z OSP Wronów i OSP Bełcz Wielki.

W kolejnym dniu ćwiczeń w wyniku zatarcie się łożyska w maszynie do szlifowania powstał pożar na parterze hali montażowej. W tym dniu w działaniach uczestniczyły               3 zastępy z JRG Góra oraz zastęp z OSP Wroniniec i OSP Niechlów.

Scenariusz trzeciego dnia ćwiczeń zakładał pożar w hali maszyn, który powstał w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej przy jednej z maszyn. W ćwiczeniach uczestniczyły     2 zastępy z JRG Góra oraz zastęp z OSP Siciny i zastęp z OSP Żuchlów.

 

Zadaniem ćwiczących była m.in. ewakuacja osób poszkodowanych, udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych do czasu ustania zagrożenia. Ocenie podlegały: prawidłowość prowadzenia rozpoznania, przyjęcie wariantu taktycznego oraz jego praktyczna realizacja, sprawność ewakuacji poszkodowanych i prawidłowość udzielenia im kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizacja łączności na terenie działań, a także przestrzeganie zasad bhp. Stwierdzone uwagi posłużą do doskonalenia form i metod działań straży pożarnych podczas usuwania zagrożeń.

 


 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010