BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

KPPSP w Górze: Ćwiczenia

Ćwiczenia aplikacyjne dotyczące zagrożenia powodziowego

Ćwiczenia aplikacyjne dotyczące zagrożenia powodziowego

W dniu 23 marca 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze odbyło się szkolenie w formie ćwiczeń aplikacyjnych dla struktur zarządzania kryzysowego oraz służb współdziałających poświęcone wybranym scenariuszom występowania zagrożenia powodziowego na terenie powiatu górowskiego.

 

Na szkoleniu obecni byli:

 • Komendant Powiatowy PSP w Górze wraz z zastępcą oraz dowódca JRG w Górze i pracownik wydziału operacyjno-szkoleniowego,
 • Komendant Gminny ZOSP RP w Niechlowie,
 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Górze,
 • kierownik Biura DZMiUW we Wrocławiu,
 • przedstawiciele powiatowego i gminnych biur zarządzania kryzysowego.

 

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

 • taktyka i technologia ochrony wałów przeciwpowodziowych w czasie zagrożenia powodziowego i w trakcie powodzi,
 • podział akcji na fazy,
 • zadania i funkcje w sztabie kierującego działaniem ratowniczym,
 • struktura zarządzania akcjami przeciwpowodziowymi,
 • obieg informacji i zarządzania meldunkami z realizacji działań ratowniczych,
 • tworzenie doraźnych baz przyjęcia odwodów operacyjnych.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010