SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 21 marca 2018 r.
  Pożary   59 
  Miejscowe zagrożenia    44 
  Alarmy fałszywe    5 
  Suma     108 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010