BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Wystąpienie roczne do strażaków

Tygodniowa informacja o działaniach straży pożarnych

 

 

 

WYSTĄPIENIE ROCZNE DO STRAŻAKÓW


SEKRETARZA STANU
JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO


WYSTĄPIENIE_ROCZNE.pdf


 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 25 maja 2018 r.
  Pożary   118 
  Miejscowe zagrożenia    78 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     203 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010