BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

Szkolenie dowódców OSP

W dniach od 6 marca 2018 r. do 18 marca br. w siedzibie KP PSP w Górze przeprowadzone zostało "Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych". Szkolenie zostało zorganizowane zgodnie z Planem szkoleń dla członków OSP na rok 2018 realizowanych przez KP PSP w Górze oraz w oparciu o zatwierdzone w dniu 17.11.2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Podczas szkolenia omówiono nw. tematy:

 1. Struktura i organizacja KSRG.
 2. Musztra w Ochotniczej Straży Pożarnej.
 3. Prawa i obowiązki KDR podczas prowadzenia działań ratowniczych.
 4. Kierowanie działaniami ratowniczymi.
 5. Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych.
 6. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym.
 7. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno – ekologicznych.
 8. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych.
 9. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi.
 10. Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami.
 11. Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych.
 12. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.
 13. Współpraca z mediami.

 

Kurs zakończył się egzaminem składającym się z 40 pytań testowych z jedną prawidłową odpowiedzią. W celu ukończenia szkolenia druh musiał uzyskać minimum 80% prawidłowych odpowiedzi.

 

W szkoleniu udział wzięło 8 słuchaczy i wszyscy pozytywnie zdali egzamin końcowy.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010