BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

st. bryg. Arkadiusz Szuper - Komendant Powiatowy przeszedł na emeryturę

A. Szuper - emerytura Komendanta Powiatowego PSP w Górze

W dniu 30 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze odbyła się uroczystość związana ze zdaniem oraz powierzeniem pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Górze. Po 30 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne przeszedł st. bryg. Arkadiusz Szuper - Komendant Powiatowy PSP w Górze. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 13.00  od złożenia przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Macieja Liśkiewicza meldunku st. bryg. Adamowi Koniecznemu - Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

 

W imieniu st. bryg. Arkadiusza Szupera gości powitał jego zastępca - mł. bryg. Lucjan Sibilak, który przedstawił historię strażackiej służby przechodzącego w stan spoczynku komendanta.

 

Na uroczystość, pierwszą w historii górowskiej komendy zostało zaproszonych wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.:

  • st. bryg. Adam Konieczny – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu,
  • st. bryg. Marek Kamiński – Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu,
  • władze samorządowe szczebla powiatowego i gminnego na czele z Panem Piotrem Wołowiczem - Starostą Górowskim,
  • dh Stanisław Lewicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Górze,
  • przedstawiciele duchowieństwa,
  • obecni i byli komendanci miejscy i powiatowi ościennych jednostek organizacyjnych PSP,
  • przedstawiciele współpracujących służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej i Nadleśnictwa,
  • przedstawiciele zaprzyjaźnionych i współpracujących instytucji i zakładów pracy,
  • władze i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Po odczytaniu przez mł. ogn. Andrzeja Kaucha decyzji Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu o odwołaniu ze stanowiska komendanta powiatowego PSP w Górze, nastąpiło uroczyste pożegnanie st. bryg. Arkadiusza Szupera ze  sztandarem, który zameldował swojemu przełożonemu zdanie obowiązków służbowych. Aby Komenda Powiatowa PSP w Górze nie była pozbawiona kierownictwa, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP z dniem 1 lutego 2018 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Górze bryg. Krzysztofowi Panocha.

 

 

Po okolicznościowych przemówieniach, wystąpieniach i podziękowaniach, uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem przez budynkiem strażnicy i okolicznościowymi wpisami do kroniki komendy.


 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010