BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Szkolenie podstwowe strażaków ratowników OSP - dzień pierwszy

Szkolenie podstawowe OSP

W dniu 12 maja 2018 r. przeprowadzono pierwszy dzień "Szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych". Po jednogodzinny wykładzie z zakresu łączności bezprzewodowej i alarmowania druhowie przystąpili do egzaminu teoretycznego. Wszyscy, którzy wzięli udział w teście wiedzy zaliczyli go pozytywnie i mogli przystąpić do szkolenia praktycznego z zakresu łączności oraz służby wewnętrznej i musztry.

Szkolenie zostanie zakończone w dniu 16 czerwca 2018 r. egzaminem praktycznym.

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 9 lipca 2018 r.
  Pożary   144 
  Miejscowe zagrożenia    136 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     290 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010