BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Nabór do służby w PSP - wynik z III etapu postępowania


NABÓR DO SŁUŻBY W PSP

 WYNIKI Z  III ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO


Po przeprowadzeniu III etapu naboru, tj. testu wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz rozmowy kwalifikacyjnej, do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, zakwalifikowało się pięciu kandydatów. Jeden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Po podsumowaniu wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz punktów za przedstawione dokumenty, Komisja wybrała trzy osoby z największą ilością punktów.

 

Są to osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

10, 2, 13.


IV etap postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzony przez Wojewódzką Komisję Lekarską we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35-39 w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 7.30.

Kandydaci z numerami identyfikacyjnymi  10, 2, 13 proszeni są o zgłoszenie się do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Górze w dniu 12 lipca 2017 r. celem odebrania skierowania na komisję.

 

 

W przypadku niezaliczenia przez któregoś z kandydatów IV etapu postępowania kwalifikacyjnego, na badania lekarskie zostanie skierowana kolejna osoba, która zaliczyła III etap, tj. osoba w pierwszej kolejności z numerem identyfikacyjnym 4, a następnie ewentualnie osoba z numerem 3.

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010