BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Nabór do służby w PSP - wynik z II etapu postępowania


NABÓR DO SŁUŻBY W PSP

WYNIKI Z II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO


Po przeprowadzeniu II etapu naboru, tj. testu sprawności fizycznej do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowały się osoby z numerami identyfikacyjnymi:

 

2, 3, 4, 10, 13, 17


III etap postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzony w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze przy ul. W. Witosa 22, w dniu 6 lipca 2017 r. o godz. 10.00.

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010