BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Nabór do służby w PSP - wynik I etapu.


NABÓR DO SŁUŻBY W PSP

WYNIKI Z I ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO


          W związku z ogłoszonym naborem do służby w PSP na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej nr PK.1110.2.1.2017 z dni12 czerwca 2017 r. do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Górze wpłynęło łącznie 20 zgłoszeń z dokumentami aplikacyjnymi.

W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test sprawności fizycznej zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.


II etap postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się w następującej kolejności:

-       próba wydolnościowa w dniu 30.06.2017 r., rozpoczęcie godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22,

-       próby sprawnościowe w dniu 03.07.2017 r., rozpoczęcie godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22,

 

 

(tylko kandydaci, którzy osiągnęli wymagane min. 80 pkt. podczas próby wydolnościowej)

  • Ø podciąganie na drążku (siedziba Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22),
  • Ø bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m  (Stadion Miejski w Górze przy ul. Sportowej).

Obowiązuje ubiór sportowy w obuwiu bez kolców.
 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010