BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Nabór do służby w PSP - wynik IV etapu


NABÓR DO SŁUŻBY W PSP

WYNIKI Z IV ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO


Po przeprowadzeniu IV etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, zakwalifikowała się osoba z numerem identyfikacyjnym 2, która uzyskała najwyższą liczbę punktów z całego postępowania kwalifikacyjnego.

 

V etap postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzony przez Wojewódzką Komisję Lekarską we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35-39 w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 7.30.


Kandydatka z ww. numerem identyfikacyjnym proszona jest o zgłoszenie się do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Górze do dnia 21 czerwca 2017 r. celem odebrania skierowania na komisję. 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010