BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Nabór do służby w PSP - stażysta - 3 etaty


NABÓR DO SŁUŻBY W PSP

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze ogłasza nabór do służby w PSP:

  • liczba wolnych stanowisk: 3,
  • nazwa stanowiska: stażysta
  • miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej PSP w Górze,
  • rozkład czasu służby: zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48.

 

Niezbędne wymagania

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

 

 

Ogłoszenie o naborze - plik PDF
Załącznik Nr 1 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o korzystaniu z praw

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o niekaralności

Załącznik Nr 4 - zaświadczenie testy sprawnościowe

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010