BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Nabór do służby w PSP - wynik II etapu


NABÓR DO SŁUŻBY W PSP

WYNIKI Z II ORAZ III ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
WYNIKI Z II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Po przeprowadzeniu II etapu naboru, tj. sprawności fizycznej składającego się z próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test wiedzy zakwalifikowały się osoby z numerami identyfikacyjnymi:

2, 4.


WYNIKI Z III ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Po przeprowadzeniu III etapu naboru, tj. pisemnego testu wiedzy obejmującego problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja, do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowały się osoby z numerami identyfikacyjnymi:

2, 4.


IV etap postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzony w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze, przy ul. W. Witosa 22, w dniu 13 czerwca 2017 r. o godz. 9.00.


 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 23 lipca 2018 r.
  Pożary   148 
  Miejscowe zagrożenia    146 
  Alarmy fałszywe    10 
  Suma     304 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010