BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Nabór do służby w PSP - wynik I etapu


NABÓR DO SŁUŻBY W PSP

WYNIKI Z I ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO


W związku z ogłoszonym naborem do służby w PSP na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej nr PF.1110.1.1.2017 z dnia 12 maja 2017 r. do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Górze wpłynęło łącznie 6 zgłoszeń z dokumentami aplikacyjnymi.

 

W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test sprawności fizycznej zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

II etap postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się w następującej kolejności:

- próba wydolnościowa w dniu 29.05.2017 r., rozpoczęcie godz. 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22,

- kandydaci, którzy osiągną wymagane min. 80 pkt. podczas próby wydolnościowej, przechodzą do II części testów sprawnościowych tj. do prób sprawnościowych (siady proste z leżenia tyłem , rzut piłką lekarską,  bieg wahadłowy 4x10 m), które odbędą się w dniu 31.05.2017 r., o godz. 8.30 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22.

 

Obowiązuje ubiór sportowy.

 

Po próbach sprawnościowych kandydaci zostaną poinformowani o wynikach testów sprawnościowych. Osoby, które zaliczą pozytywnie testy sprawnościowe zostaną zakwalifikowane do III etap naboru – tj. testu wiedzy, który zostanie przeprowadzony tego samego dnia tj. 31.05.2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22.

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 25 maja 2018 r.
  Pożary   118 
  Miejscowe zagrożenia    78 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     203 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010