BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

ePUAP

 

ePUAP KP PSP w Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA FUNKCJONARIUSZA PSP

OGŁOSZENIE 

O  MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA FUNKCJONARIUSZA PSP

do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Górze

(w ramach przeniesienia służbowego)


Stanowisko etatowe: Starszy specjalista w Sekcji finansowo – kadrowej KP PSP w Górze

Liczba i wymiar etatu: 1

System służby: codzienny,  od poniedziałku do piątku (godz. 730 – 1530)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy dotyczy spraw kadrowych.

 

Ogłoszenie - przyjęcie funkcjonariusza

 

 

 

 

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 25 maja 2018 r.
  Pożary   118 
  Miejscowe zagrożenia    78 
  Alarmy fałszywe    7 
  Suma     203 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010