SŁUŻBA, PRACA

BIULETYN INF. PUBLICZNEJ

 

bip

   

STATYSTYKA ZDARZEŃ

Stan: 17 lutego 2017 r.
  Pożary   12 
  Miejscowe zagrożenia    24 
  Alarmy fałszywe    1 
  Suma     37 

KALENDARZ ZMIANOWY

STRONA www 2007 - 2010

Strona internetowa KP PSP w Górze 2007-2010